1 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27892

YNETMELK

Bozok niversitesinden:

BOZOK NVERSTES LSANSST ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 26/2/2007 tarihli ve 26446 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bozok niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 12 nci maddesinin ikinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Dier bavuru artlar ile bavuru srasnda istenecek belgeleri belirlemeye ilgili enstit ynetim kurulu yetkilidir. stenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Lisansst programa girme hakk kazanan adaylarn listesi enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir ve enstit mdrl tarafndan ilan edilir. Enstit ynetim kurulu; her program iin, en fazla ilan edilen asil kontenjan says kadar olmak zere yedek aday ilan edebilir. Kayt hakk kazanan adaylar, enstit ynetim kurulunca istenen belgeleri kayt tarihi sonuna kadar enstitye vererek kesin kaytlarn kendileri yaptrr. Sresinde kayt yaptrmayanlarn yerine, ilan edilen yedek listesindeki adaylarn kesin kaytlar yaplr. Kayt iin istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Salk raporu ile belgelenmek kaydyla, basit izofreni, paranoid izofreni, dissosiatif hastalk tablosu, borderline gibi ruhsal bozukluklar ile askerlik, retim elemanlarnn veya resmi kurumlarda alanlarn eitim-retim, staj, aratrma gibi sebeplerle yurt ii veya yurt dnda grevlendirilmeleri halinde rencilere, enstit ynetim kurulu kararyla bir yldan daha uzun sre izin verilebilir. Bu izin sresi eitim-retim sresinden saylmaz. Ancak, ruhsal salk sorunlar sebebiyle devamszl iki yl aan renciler, lisansst renime devam edebileceklerine dair yeni bir salk raporu getirmedikleri taktirde ilgili enstit ile iliii kesilir.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Bozok niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

26/2/2007

26446

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

20/8/2007

26619