1 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27892

YNETMELK

Bozok niversitesinden:

BOZOK NVERSTES N LSANS VE LSANS ETM-RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 28/10/2006 tarihli ve 26330 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bozok niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim Ynetmeliinin 6 nc maddesine aadaki ikinci fkra eklenmitir.

(2) Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin ikinci fkrasnn (c) bendinde yer alan salk kurulu raporu ibaresi salk raporu olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Bozok niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/10/2006

26330

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

19/8/2010

27677