1 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27892

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                :    7/3/2011

             KARAR NO       :    2011/22

             KONU                 :    Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş.nin Özelleştirme

                                               Kapsam ve Programına Alınması.

             Özelleştirme Yüksek Kuruluna;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 09/02/2011 tarih ve 1135 sayılı yazısına istinaden,

             1. Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş.nin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

             2. Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş.nin satış yöntemi ile özelleştirilmesine,

             3. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2012 tarihine karar tamamlanmasına,

             karar verilmiştir.