1 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27892

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

TARH : 7/3/2011

KARAR NO : 2011/18

KONU : Maliye Hazinesi adna kaytl; Mardin li, Merkez lesi, Diyarbakrkap Mahallesi, 1107 ada, 7 nolu parselde bulunan tanmazn arsann zelletirilmesi.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn (dare) 09.02.2011 tarih ve 1119 sayl yazsna istinaden;

zelletirme Yksek Kurulunun 01.06.2010 tarih, 2010/31 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Maliye Hazinesi adna kaytl; Mardin li, Merkez lesi, Diyarbakrkap Mahallesi, 1107 ada, 7 nolu parselde bulunan 1.424,89 m2 yzlml arsann Sat yntemiyle ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihalesi erevesinde;

1) Sz konusu tanmazn 1.700.000 (Birmilyonyediyzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Tumar Turizm naat Petrol rnleri Tarm Hayvanclk Sanayi ve Ticaret A..ne hale artnamesi erevesinde satlmasna, Tumar Turizm naat Petrol rnleri Tarm Hayvanclk Sanayi ve Ticaret A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine; 1.676.000 (Birmilyonaltyzyetmialtbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Vahit KARAASLAN ve Ortaklar Ortak Giriim Grubuna hale artnamesi erevesinde satlmasna, Vahit KARAASLAN ve Ortaklar Ortak Giriim Grubunun szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine; 1.651.000 (Birmilyonaltyzellibirbin) Trk Liras bedelle nc teklifi veren Etem CEVZe hale artnamesi erevesinde satlmasna, Etem CEVZin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine; 1.581.000 (Birmilyonbeyzseksenbirbin) Trk Liras bedelle drdnc teklifi veren Mehmet Murat ENSARݒye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Mehmet Murat ENSARݒnin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine; 1.580.000.-(Birmilyonbeyzseksenbin) Trk Liras bedelle beinci teklifi veren MURMET naat Elektrik Mhendislik Turizm Medikal Sanayi Ticaret Limited irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, MURMET naat Elektrik Mhendislik Turizm Medikal Sanayi Ticaret Limited irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

2- Bu karar erevesinde sat szlemesinin imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna,

karar verilmitir.