1 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27892

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

TARH : 7/3/2011

KARAR NO : 2011/17

KONU : Maliye Hazinesinin kullanmnda bulunan baz alanlarn

zelletirme kapsam ve programna alnmas.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 11/02/2011 tarih ve 1202 sayl yazsna istinaden,

1. stanbul li, Kadky lesi, Zhtpaa Mahallesi, Kalam-Fener Caddesi mevkiinde bulunan 1433 ada 3 numaral parselden kyya terk edilen 5.984 m2lik alan, 427 ada 3 numaral parselden kyya terk edilen 127 m2lik alan, 273, 275, 276, 280, 291 ve 292 adalarn nnde bulunan 102.394 m2 yzlml dolgu alan ve 233.244 m2 yzlml deniz yzeyi (iki adet yat liman) olmak zere ekli krokide snrlar belirtilen toplam 341.749 m2 yzlml alann zelletirme kapsam ve programna alnmasna,

2. zelletirme yntemi olarak iletme hakknn verilmesi ynteminin uygulanmasna,

3. zelletirme ilemleri tamamlanncaya kadar sz konusu alanlarn her trl bakm, onarm ve iletilmesi ile bu alanlarla ilgili her trl ykmllkler ve iletilmelerinden elde edilecek gelirlerin Maliye Hazinesine braklmasna,

4. Bu Kararn uygulanmas ile ilgili hususlarn gerek grlmesi halinde Maliye Bakanl ve zelletirme daresi Bakanl arasnda yaplacak protokol/protokollerle belirlenmesine,

5. zelletirme ilemlerinin 3 () yl iinde tamamlanmasna,

karar verilmitir.