1 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27892

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

TARH : 7/3/2011

KARAR NO : 2011/16

KONU : TTAya ait Manisa li, Merkez lesinde

bulunan tanmazn zelletirilmesi hk.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)nn, 15.02.2011 tarihli ve 1287 sayl yazsna istinaden, Kurulumuzun 15.10.2007 tarihli, 2007/60 sayl Karar ve 4046 sayl Kanunun 4nc maddesinin son fkrasna istinaden, darece Ttn, Ttn Mamulleri, Tuz ve Alkol letmeleri A.. (TTA)ne verilen yetki erevesinde, mlkiyeti TTAya ait Manisa li, Merkez 2. Blge, Osmancal Mahallesinde bulunan ve tapunun 101 Ada, 1 Parsel numarasnda kaytl 129.413,00 m, yzlml tanmaz ile bu tanmaz zerinde bulunan binalarn sat yntemi ile zelletirilmesi amacyla, TTA tarafndan 26.01.2011 tarihinde gerekletirilen ihalenin sonular dikkate alnarak;

1. hale konusu tanmazn 5.265.000,00 (Bemilyonikiyzaltmbebin) TL bedelle en yksek teklifi veren Keskinolu Tavukuluk ve Damzlk letmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim irketine ihale artnamesi erevesinde satlmasna,

2. hale zerinde kalan Keskinolu Tavukuluk ve Damzlk letmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim irketinin peinat dememesi ve/veya verilecek sre ierisinde sat szlemesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminat getirmemesi ve/veya ihale artnamesinin ngrd dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde geici teminatnn dare lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

3. Sat szlemesi ve konu ile ilgili dier hususlarn belirlenmesi ile sat szlemesinin imzalanmas, sat ve devir ile ilgili ilemlerin yerine getirilmesi hususlarnda TTAnn yetkili klnmasna,

Karar verilmitir.