1 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27892

DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Karar Tarihi       : 24/3/2011

Karar No             : 97

1- İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanı 32690 Hanifi DOĞAN

2- Edirne Vergi Mahkemesi Başkanı 33610 Yusuf BİNİCİ

3- Aksaray İdare Mahkemesi Başkanı 37970 Fatih CİHANGİR’in,

Danıştay Üyeliğine seçilmelerine,

Karar verilmiştir.