1 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27892

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

TARH : 7/3/2011

KARAR NO : 2011/15

KONU : TTAya ait Gaziantep li, Merkez lesinde

bulunan tanmazn zelletirilmesi hk.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)nn, 15.02.2011 tarihli ve 1286 sayl yazsna istinaden, Kurulumuzun 15.10.2007 tarihli, 2007/60 sayl Karar ve 4046 sayl Kanunun 4nc maddesinin son fkrasna istinaden, darece Ttn, Ttn Mamulleri, Tuz ve Alkol letmeleri A.. (TTA)ne verilen yetki erevesinde, mlkiyeti TTAya ait Gaziantep li, ehitkamil lesi, Ulus Mahallesinde bulunan ve tapunun 691 Ada, 102 parsel numarasnda kaytl 5.276,00 m yzlml tanmaz ile bu tanmaz zerinde bulunan binalarn sat yntemi ile zelletirilmesi amacyla, TTA tarafndan 26.01.2011 tarihinde gerekletirilen ihalenin sonular dikkate alnarak;

1. hale konusu tanmazn 6.600.000,00 (Altmilyonaltyzbin) TL bedelle en yksek teklifi veren Atlanlar Tarm Tekstil naat Makina Turizm Sanayi Ticaret Limited irketine ihale artnamesi erevesinde satlmasna,

2. hale zerinde kalan Atlanlar Tarm Tekstil naat Makina Turizm Sanayi Ticaret Limited irketinin peinat dememesi ve/veya verilecek sre ierisinde sat szlemesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminat getirmemesi ve/veya ihale artnamesinin ngrd dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde geici teminatnn dare lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

3. Sat szlemesi ve konu ile ilgili dier hususlarn belirlenmesi ile sat szlemesinin imzalanmas, sat ve devir ile ilgili ilemlerin yerine getirilmesi hususlarnda TTAnn yetkili klnmasna,

Karar verilmitir.