1 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27892

TEBL

Tarm ve Kyileri Bakanlndan:

TRK GIDA KODEKS GIDA MADDELERNN GENEL ETKETLEME VE

BESLENME YNNDEN ETKETLEME KURALLARI TEBLNDE

DEKLK YAPILMASI HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: 2011/19)

MADDE 1 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Ynnden Etiketleme Kurallar Tebliinin 6 nc maddesinin (g) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

g) Gda iletmesinin onay tarihi ve numaras veya kayt tarihi ve numaras veya ithal edilen gda maddesinin ithal izin tarihi ve numaras

MADDE 2 Ayn Tebliin 7 nci maddesinin (g) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

g) Gda iletmesinin onay tarihi ve numaras veya kayt tarihi ve numaras veya ithal edilen gda maddesinin ithal izin tarihi ve numaras: Etiket zerinde; onaya tabi olan gda iletmesinin onay tarihi ve numaras, kayda tabi olan gda iletmesinin kayt tarihi ve numaras, ithal edilen gda maddesinin ithal izin tarihi ve numaras belirtilmelidir.

GEC MADDE 1 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun yrrle girdii tarihten nce faaliyet gsteren ve halen iletmesinin faaliyeti devam eden gda iletmecisi, retim izni belgesi bulunan gda maddeleri iin, retim izin tarihi ve saysnn yer ald etiketleri 1/12/2011 tarihine kadar kullanabilir.

Bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen gda iletmeleri tarafndan 1/12/2011 tarihinden nce retilen gda maddeleri son tketim tarihine kadar piyasada bulunabilir.

Bu maddenin birinci ve ikinci fkrasndaki hkmler sakl kalmak kaydyla, gda iletmecisi iletmesine onay numaras alncaya kadar, rettii gda maddelerinin etiketlerine onay numaras yerine alma izni veya alma izni ve gda sicil numarasn yazabilir.

Bu maddenin birinci ve ikinci fkrasndaki hkmler sakl kalmak kaydyla, 13/12/2010 tarihinden nce faaliyet gsteren ve halen iletmesinin faaliyeti devam eden gda iletmecisi iletmesine kayt numaras alncaya kadar, rettii gda maddelerinin etiketlerine kayt numaras yerine alma izni ve gda sicil numarasn yazabilir.

GEC MADDE 2 Gda iletmecisi, ithal ettii gda maddesinin etiketinde ithalat kontrol belgesi tarihi ve saysn 1/12/2011 tarihine kadar kullanabilir.

Bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen ve etiketlerinde ithalat kontrol belgesi tarihi ve says bulunan gda maddeleri son tketim tarihine kadar piyasada bulunabilir.

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Tarm ve Kyileri Bakan yrtr.