1 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27892

TEBLİĞ

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(NİHAİ KULLANIM)

(SERİ NO: 8)

             MADDE 1 – 5/5/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 4) ile ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.