1 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27892

YNETMELK

Yeditepe niversitesinden:

YEDTEPE NVERSTES D HEKML FAKLTES ETM-RETM
VE SINAV Y
NETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 31/10/1999 tarihli ve 23862 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yeditepe niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 19 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Mazeretin kabulne karar verme yetkisi Faklte Kuruluna aittir. rencinin eitim sresinde salk nedeni ile mazeretli saylabilmesi iin, hastaln salk raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Faklte Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilmesi gerekir. Salk mazereti Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilen renciler rapor sresince derslere devam edemez ve snavlara giremez.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) rencinin salk raporu ile belgelenmi salk sorunlarnn bulunmas,

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Yeditepe niversitesi Rektr yrtr.