1 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27892

YNETMELK

Yeditepe niversitesinden:

YEDTEPE NVERSTES LSANSST ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yeditepe niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (j) bendi aadaki ekilde ve 36 nc, 37 nci ve 62 nci maddelerinde geen LES ibareleri ise ALES olarak deitirilmitir.

j) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) renci kayt ilemleri niversite renci leri Mdrlnce yaplr. Kayt yaptrmak zere yaplan bavuruda adaylardan istenecek belgeler unlardr:

a) ALES ve anabilim dal bakanlnca rencilere verilecek olan snav baar belgesinin asl veya bilgisayar kts,

b) Mezun olduu okuldan ald diplomann, diploma hazrlanmam ise yeni tarihli mezuniyet belgesinin asl veya niversitece onayl sureti; diplomalarn yurt dndan alm olanlardan ayrca, ilgili belgelerin noterden onayl tercmeleri ile denklik belgesinin asl veya niversitece onayl rnei,

c) Not izelgesinin asl ya da niversitece onayl rnei,

) T.C. Kimlik Numaras yazl beyan,

d) 4 adet vesikalk fotoraf,

e) renim cretinin yatrldn gsterir dekont.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) rencinin salk nedeni ile mazeretli saylabilmesi iin, salk raporunun enstit ynetim kurulunca kabul edilmesi gerekir.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Yeditepe niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

18/1/2007

26407