1 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27892

TBMM KARARI

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNDA BOŞ

BULUNAN BİR ÜYELİK İÇİN YAPILAN

SEÇİME DAİR KARAR

             Karar No. 989                                                                                                     Karar Tarihi: 30/3/2011

             15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 35 inci maddesi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boş bulunan bir üyelik için, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunca aday gösterilen Hamit ERSOY, Genel Kurulun 30/3/2011 tarihli 84 üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.