31 Mart 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27891

TEBL

Tarm ve Kyileri Bakanlndan:

KMYEV VE ORGANK GBRE PYASA VE KAYET DENETM N

ALINACAK NUMUNELERN ANALZLERNN YAPTIRILACAI

ANALZ VE REFERANS KURUM LABORATUVARLARI LE

ANALZ CRETLER HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: 2011/6)

Kimyevi gbre analiz kurulular

MADDE 1 (1) 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Kimyevi Gbre Denetim Ynetmelii gerei, piyasa ve ikayet denetimleri srasnda alnacak olan kimyevi gbre numuneleri; Ankara niversitesi Ziraat Fakltesi/ANKARA, Atatrk niversitesi Ziraat Fakltesi/ERZURUM, ukurova niversitesi Ziraat Fakltesi/ ADANA, Ege niversitesi Ziraat Fakltesi/ZMR, Namk Kemal niversitesi Ziraat Fakltesi/TEKRDA, Ondokuz Mays niversitesi Ziraat Fakltesi/SAMSUN, Seluk niversitesi Ziraat Fakltesi/KONYA, ukurova niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi/ADANA, Alata Bahe Kltrleri Aratrma Enstits/MERSN, Atatrk Bahe Kltrleri Merkez Aratrma Enstits/YALOVA, Bat Akdeniz Tarmsal Aratrma Enstits/ANTALYA, Zeytincilik Aratrma Enstits/ZMR, Bahe Kltrleri Aratrma Enstits/ERZNCAN, Antep Fst Aratrma Enstits/GAZANTEP, Eirdir Bahe Kltrleri Aratrma Enstits/ISPARTA, Toprak ve Gbre Aratrma Enstits/ANKARA, Atatrk Toprak Su Kaynaklar Aratrma Enstits/ KIRKLAREL, Toprak Su Kaynaklar Aratrma Enstits/KONYA, Toprak Su Kaynaklar Aratrma Enstits/Menemen-ZMR, Toprak Su Kaynaklar Aratrma Enstits/TOKAT, GAP Toprak Su Kaynaklar ve Tarmsal Aratrma Enstits/ANLIURFA, Toprak Su Kaynaklar Aratrma Enstits-Tarsus/MERSN, Toprak Su Kaynaklar Aratrma Enstits/ESKEHR, Toprak Su Kaynaklar Aratrma Enstits/SAMSUN, Manisa Valilii Vali Ecemi Toprak, Yaprak ve Su Analiz Laboratuar, Konya Laboratuar ve Depoculuk A../KONYA, Dzen Norwest evre, Gda ve Veteriner Salk Hizmetleri Eitim Danmanlk Tic.A../ANKARA, Atmosfer Gda Turizm Tarm Laboratuar Danmanlk Sanayi ve Tic. Ltd. ti./ANTALYA, Orbit Ekoloji Grup Lab. Hizm.San. Tic. A.. Torbal/ZMR, Profesyonel evre Analiz laboratuar Gda Tarmsal ve Kalibrasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. ti./ANTALYA, Martest Analiz Laboratuarlar San. ve Tic. Ltd. ti./MARDN, Biyotar Organik Tarm Orman Kimya San. ve Tic. A../ANKARA laboratuarlarnda analiz ettirilecektir.

Organik gbre analiz kurulular

MADDE 2 (1) 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Tarmda Kullanlan Organik, Organomineral, zel, Mikrobiyal ve Enzim erikli Organik Gbreler ile Toprak Dzenleyicilerin retimi, thalat, hracat, Piyasaya Arz ve Denetimine Dair Ynetmelik gerei, piyasa ve ikayet denetimleri srasnda alnacak olan organik gbre numuneleri; Ankara niversitesi Ziraat Fakltesi/ANKARA, Atatrk niversitesi Ziraat Fakltesi/ERZURUM, ukurova niversitesi Ziraat Fakltesi/ADANA, Ege niversitesi Ziraat Fakltesi/ZMR, Namk Kemal niversitesi Ziraat Fakltesi/TEKRDA, Ondokuz Mays niversitesi Ziraat Fakltesi/SAMSUN, Seluk niversitesi Ziraat Fakltesi/KONYA, ukurova niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi/ADANA, Toprak ve Gbre Aratrma Enstits/ANKARA, Atatrk Toprak Su Kaynaklar Aratrma Enstits/KIRKLAREL, Bat Akdeniz Tarmsal Aratrma Enstits/ANTALYA, GAP Toprak Su Kaynaklar ve Tarmsal Aratrma Enstits/ANLIURFA, Zeytincilik Aratrma Enstits/ZMR, Manisa Valilii Vali Ecemi Toprak, Yaprak ve Su Analiz Laboratuar, Konya Laboratuar ve Depoculuk A../KONYA, Dzen Norwest evre, Gda ve Veteriner Salk Hizmetleri Eitim Danmanlk Tic.A../ANKARA, Atmosfer Gda Turizm Tarm Laboratuar Danmanlk Sanayi ve Tic. Ltd. ti./ANTALYA, Orbit Ekoloji Grup Lab. Hizm. San. Tic. A.. Torbal/ZMR, Profesyonel evre Analiz laboratuar Gda Tarmsal ve Kalibrasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. ti./ANTALYA, Martest Analiz Laboratuarlar San. ve Tic. Ltd. ti./MARDN, Biyotar Organik Tarm Orman Kimya San. ve Tic. A../ANKARA laboratuarlarnda analiz ettirilecektir.

(2) Piyasa ve ikyet denetimleri srasnda alnacak kimyevi ve organik gbre numunelerinin analiz almalarnda uyulacak usul ve esaslar, analiz kurulular ile Tarmsal retim ve Gelitirme Genel Mdrl arasnda imzalanan bir protokol ile belirlenmitir.

Kimyevi gbre referans kurulular

MADDE 3 (1) Piyasa ve ikyet denetimleri srasnda alnan kimyevi gbre numunelerinin analiz sonularna itiraz edilmesi halinde; Trk Standartlar Enstits Laboratuvarlar ile bu kurumdan yeterlilik belgesi alm olan Gbreta/ZMT Laboratuar referans kurulu olarak belirlenmitir.

Organik gbre referans kurulular

MADDE 4 (1) Piyasa ve ikyet denetimleri srasnda alnan organik gbre numunelerinin analiz sonularna itiraz edilmesi halinde; 6968 sayl Zirai Mcadele ve Zirai Karantina Kanununa tabi hastalklar ynnden Zirai Mcadele Merkez Aratrma Enstits/ANKARA, salk parametreleri ynnden Refik Saydam Hfzsshha Merkezi Bakanl/ANKARA, dier parametreler ynnden de Trk Standartlar Enstits Laboratuvarlar referans kurulu olarak belirlenmitir.

Analiz cretleri

MADDE 5 (1) Piyasa ve ikyet denetimleri esnasnda alnacak kimyevi ve organik gbre numunelerinin analizi iin analiz ve referans kuruluuna ekli listede belirtilen cretler zerinden deme yaplr. Analiz ve referans kurumlar belirlenen fiyatlarn altnda fiyat talep edebilir ancak, zerinde bir fiyat talep edemezler.

Analiz cretlerinin denmesi

MADDE 6 (1) Deney ve referans kurulular tarafndan, analiz cretlerine ilikin faturalar, numunelerin teslim tarihinde geerli olan cretler zerinden ilgili Bakanlk l Mdrl adna dzenlenir. demeler, dzenlenen faturalarn ilgili Bakanlk l Mdrlne bir st yaz ile teslim edilmesinden itibaren 30 gn iinde Bakanlk l Mdrl tarafndan analiz ve referans kuruluunun mevcut veya yeni alacak hesabna havale edilir.

Yrrlk

MADDE 7 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 8 (1) Bu Tebli hkmlerini Tarm ve Kyileri Bakan yrtr.

 

KMYEV GBRE DENETM YNETMEL GERENCE

YAPTIRILACAK ANALZLERDE 2011 YILI N GEERL

OLAN ANALZC VE REFERANS KURUM CRETLER

 

KATI GBRE ANALZLER

2011 YILI

ANALZ KURUM CRET (TL)

REFERANS KURUM CRET (TL)

Rutubet

18

21

Serbest Asitlik

18

21

Total Azot

83

90

Amonyum Azotu

50

58

Nitrat Azotu

50

58

re Azotu

50

58

Bire

41

45

Total Fosfor(P2O5)

41

45

Suda Erir Fosfor

41

45

Sitratta Erir Fosfor

41

45

Suda Erir Potasyum

52

58

Kalsiyum

31

33

Magnezyum

81

88

Kkrt

53

58

Sodyum

81

88

Elek Analizi (4-5 fraksiyon)

14

18

zgl Arlk

14

18

Klorr

33

35

Mikroelement

83

90

ellat

52

58

SIVI GBRE ANALZLER

 

 

Total Azot

83

90

Amonyum Azotu

50

58

Nitrat Azotu

50

58

re Azotu

50

58

Fosfor

33

35

Potasyum

52

58

Kalsiyum

33

35

Magnezyum

83

90

Kkrt

55

60

Sodyum

83

90

Demir

83

90

inko

83

90

Mangan

83

90

Bakr

83

90

Molibden

83

90

Bor

33

35

PH

12

12

Younluk

18

18

ellat (Her biri)

52

58

SADECE KATI ORGANK GBRELER N YAPILACAK ANALZLER

 

 

Tuzluluk

18

23

Organik Madde Tayini

45

55

Organik Azot Tayini

66

78

Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini

83

88

Serbest Aminoasit Tayini

138

166

Enzim Aktivitesi ve Vitamin Tayini

83

111

Ar Metal Analizi (Herbiri)

66

78

Arsenik Analizi

88

100

Bakteri Saym

45

46

Clostridium Perfringens Saym

50

51

Maya ve Kf Saym

45

46

Staphyloccus Aureus Saym

55

62

Salmonella Saym

55

62

Top.Aerobik Mezofilik Bakteri Saym

45

46

SADECE SIVI ORGANK GBRELER N YAPILACAK ANALZLER

 

 

Tuzluluk

18

23

Organik Madde Tayini

45

55

Organik Azot Tayini

66

78

Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini

83

88

Serbest Aminoasit Tayini

138

166

Enzim Aktivitesi ve Vitamin Tayini

83

111

Ar Metal Analizi (Herbiri)

66

78

Arsenik Analizi

88

100

Bakteri Saym

45

46

Clostridium Perfringens Saym

50

51

Maya ve Kf Saym

45

46

Staphyloccus Aureus Saym

55

62

Salmonella Saym

55

62

Top.Aerobik Mezofilik Bakteri Saym

45

46

 

 

 

 

 

 

Not Fiyatlara KDV dahil deildir.