31 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27891

TEBLİĞ

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA UNİVERSAL SERTİFİKASYON

VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK

DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG/2011-08)

             MADDE 1 – 10/6/2010 tarih ve 27607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ”in EK-1’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

 

EK-1 

 

26/06/2009 tarih ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi
Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde Universal Sertifikasyon ve
Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’ nin Görevlendirme Kapsamı

Görevlendirme Kapsamı  (No:2) 

 

Komisyon Karar No.

Ürün(ler)/ Kullanım Amacı

Uygunluk Teyit Sistemi

Şartnameleri

Görevler

97/597/EC

Çelik-Betonarme için-Donatı çeliği

Sistem 1+

TS 708

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

97/597/EC

Çelik Teller – Öngerilmeli, Beton için

Sistem 1+

TS 3721:1988

TS 3721/T1:2006

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

97/597/EC

Çelik Çubuklar – Öngerilmeli Beton için – Alaşımlı, Sıcak Haddelenmiş veya Sıcak Haddelenmiş İşlem Görmüş

Sistem 1+

TS 5679:1988

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Beton Çelik Hasırlar

Sistem 1+

TS 4559:1985

TS 4559/T1:1987

TS 4559/T2:2004

TS 4559/T3:2010

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Beton

Sistem 1+

TS EN 206-1 :2002

TS EN 206-1/A1 :2005

TS EN 206-1/A2 :2006

TS EN 206-1/T1:2010

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Çelik Demetler(Toronlar) – Öngerilmeli Beton için

Sistem 1+

TS 5680

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Çelik Kütükler – Kare Kesitli (Nervürlü ve Düz Yuvarlak Beton Çelik Çubuklar İçin)

Sistem 1+

TS 9914:1992

TS 9914/T1:2002

 

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Boyalar – Organik Çözücü Esaslı – Son Kat

Sistem 1+

TS 39:1996

TS 39/T1:2000

TS 39/T2:2001

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Boyalar ve Vernikler – Su bazlı kaplama malzemeleri ve sistemleri – İç mekan duvar ve tavanlar için

Sistem 1+

TS 5808:2006

TS 5808/T1:2007

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Vernikler – Vinil Klorür Reçine Esaslı

Sistem 1+

TS 8656

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Vernikler – Ftalik Reçine Esaslı

Sistem 1+

TS 8657

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Vernikler – Yağ Esaslı

Sistem 1+

TS 8693

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Vernikler – Akrilik Reçine Esaslı

Sistem 1+

TS 8694

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Vernikler – Anakardiyum Reçine Esaslı

Sistem 1+

TS 8750

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Vernikler – Aminoalkid Reçine Esaslı

Sistem 1+

TS 8751

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Boyalar – Astar – Anakardiyum Reçine Esaslı

Sistem 1+

TS 10284:1992

TS 10284/T1:2000

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Boyalar – Aminoalkid Reçine Esaslı - Parlak

Sistem 1+

TS 10556:1992

TS 10556/T1:2000

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Boyalar – Astar – Vinil Klorür Reçine Esaslı

Sistem 1+

TS 11376:1994

TS 11376/T1:2000

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Boyalar – Vinil Klorür Reçine Esaslı

Sistem 1+

TS 11377:1994

TS 11377/T1:2000

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Boyalar – Epoksi Reçine Esaslı - Katranlı

Sistem 1+

TS 11589:1995

TS 11589/T1:2000

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Boyalar – Epoksi Reçine Esaslı – Çelik yapılarda kullanılan

Sistem 1+

TS 11590:1995

TS 11590/T1:1996

TS 11590/T2:2000

TS 11590/T3:2001

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Vernikler – Selolozik Esaslı

Sistem 1+

TS 11604:1995

TS 11604/T1:2009

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Boyalar – Ftalik Reçine Esaslı

Sistem 1+

TS 11650:1995

TS 11650/T1:1996

TS 11650/T2:2000

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Astar Boya ve Macun – Yağ Reçinesi Esaslı

Sistem 1+

TS 11651:1995

TS 11651/T1:2000

TS 11651/T2:2000

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

YOK*

Boyalar ve Sıvalar – Kagir ve Beton dış cephe için kaplama malzemeleri ve kaplama sistemleri

Sistem 1+

TS 7847:2006

TS 7847/T1:2008

TS 7847/T2:2008

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

*: Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Madde 10-(3)’te  “Yapı malzemelerinin tabi olacağı uygunluk teyit sistemi, AB Komisyon Kararları ile öngörülmemiş ise ulusal standarda tabi ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1+  kabul edilir” hükmü gereğince “Beton’un uygunluk teyit sistemi 1+ kabul edilmektedir.

i      Standardın nihai versiyonu dikkate alınarak Belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Ancak, Standardın yeni bir versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanması halinde imalatçı, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ile temasa geçerek yeni bir değerlendirme gerekip gerekmeyeceğini danışmalıdır. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun görevlendirme kapsamında bulunan Standartlarda meydana gelen değişiklikler TSE’nin web sitesinden takip edilmelidir.