31 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27891

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/1999 tarihli ve 23776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.