31 Mart 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27891

YKSEK SEM KURULU KARARI

Yksek Seim Kurulu Bakanlndan:

Karar No: 230

- KARAR -

Bakanlk Makamnca Kurulumuza sunulan 22/3/2011 tarihli yazda, aynen; 298 sayl Seimlerin Temel Hkmleri ve Semen Ktkleri Hakknda Kanunun 47. maddesinin drdnc fkrasnda; semen ktklerinin seimlere katlma yeterliliini tayan siyasi partilerin genel merkezlerince veya yetkilendirilmi il veya ile bakanlarnca istenildiinde; Yksek Seim Kurulunca belirlenen giderin maliye veznesine yatrlmak ve makbuzu ibraz edilmek kouluyla, bir seim dneminde iki defadan fazla olmamak zere ile seim kurulu bakannca bilgisayar ortamnda veya liste dzeyinde imza karl yetkili kiiye verilecei ngrlmtr.

Bu nedenle, 298 sayl Seimlerin Temel Hkmleri ve Semen Ktkleri Hakknda Kanunun 47. maddesine gre, siyasi partilerce istenen semen ktklerinin verilmesinde yaplacak uygulamann ana kurallarnn belirlenmesine ilikin Kurulumuzun ayn konuda daha nceden verilmi olan kararlarnn 2011 yl iin yeniden gzden geirilerek gerekli kurul kararnn alnmasn takdirlerinize arz ederim. denilmi olmakla, konu incelenerek;

GERE GRLP DNLD:

298 sayl Kanunun 47 nci maddesinin drdnc fkrasnda; semen ktklerinin seimlere katlma yeterliliini tayan siyasi partilerin genel merkezlerince veya yetkilendirilmi il veya ile bakanlarnca istenildiinde; Yksek Seim Kurulunca belirlenen giderin maliye veznesine yatrlmak ve makbuzu ibraz edilmek kouluyla, bir seim dneminde iki defadan fazla olmamak zere ile seim kurulu bakannca bilgisayar ortamnda veya liste dzeyinde imza karl yetkili kiiye verilecei dzenlenmitir.

Bu Yasa maddesinde belirlenen kurallarn akla kavuturulmas ve Kanun hkmlerinin uygulanmasnda birlikteliin salanmas gerektii sonucuna varlmtr.

Yksek Seim Kurulunun 14/1/2010 gn ve 2010/18 sayl kararyla da, 298 sayl Kanunun 47 nci maddesine gre semen kt rneklerinin siyasi partilere verilmesine ilikin usul ve esaslar belirtilmitir.

Semen kt verilebilecek olan siyasi partilerin, seimlere katlabilme yeterliliine sahip olmalar gerekir. Yksek Seim Kurulunun 5/3/2011 tarihli, 2011/144 sayl karar ile, 12 Haziran 2011 tarihinde yaplacak olan XXIV. Dnem Milletvekili Genel Seimine katlabilecek siyasi partiler belirlenmi ve 298 sayl Kanunun 47 nci maddesine gre semen ktklerinin verilebilecei siyasi partilerin; Adalet ve Kalknma Partisi, Alternatif Parti, Bamsz Trkiye Partisi, Bar ve Demokrasi Partisi, Byk Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Doru Yol Partisi, Emek Partisi, Eitlik ve Demokrasi Partisi, Gen Parti, Hak ve Eitlik Partisi, Hak ve zgrlkler Partisi, Halkn Sesi Partisi, Halkn Ykselii Partisi, i Partisi, Liberal Demokrat Parti, Millet Partisi, Milliyeti Hareket Partisi, Milliyeti ve Muhafazakar Parti, zgrlk ve Dayanma Partisi, Saadet Partisi, Trkiye Komnist Partisi, Trkiye Partisi, Yeni Parti, Yurt Partisi olduu saptanmtr.

Yukarda belirtilen 298 sayl Kanunun 47 nci maddesinde sz edilen seim dnemi kavramndan; Trkiye Cumhuriyeti Anayasasnn 77 nci maddesi ile 2839 sayl Milletvekili Seimi Kanununun konuya ilikin 6. maddesinde yer alan drt yllk dnem olarak anlalmas gerekmektedir.

Ayrca, Yksek Seim Kurulu ile ile seim kurullarndan bir seim dneminde semen kt isteyebilecek siyasi parti temsilcilerinin genel merkez yetkilileri olduuna, ancak siyasi parti genel merkezlerince yetkilendirilmeleri koulu ile siyasi parti il bakanlar ile ile bakanlarnn da istemde bulunabilecekleri ve bu istemlerinin ikiden fazla olamayaca anlalmaktadr.

Yasada yer alan dier bir husus ise, verilecek olan semen kt rneine ilikin bedelin her semen iin saptanmasna ve deme ekli ile deme yerinin belirlenmesine,

Semen kt rneklerinin verilebilmesi iin ile seim kurulunca hesaplanan bedelin maliye veznesine denmesi ve alnd makbuzu aslnn ile seim kuruluna ibraz edilmesine,

karar verilmesi gerekmitir.

SONU:

Aklanan nedenlerle;

1- 298 sayl Seimlerin Temel Hkmleri ve Semen Ktkleri Hakknda Kanunun deiik 47 nci maddesi ve ayn Kanunun 14 nc maddesinin 11 inci bendi ile 2820 sayl Siyasi Partiler Kanununun 36 nc maddesine gre, semen ktklerinin verilebilecei siyasi partilerin, Yksek Seim Kurulunun 5/3/2011 tarihli, 2011/144 sayl karar ile belirlenen; 1- Adalet ve Kalknma Partisi, 2- Alternatif Parti, 3- Bamsz Trkiye Partisi, 4- Bar ve Demokrasi Partisi, 5- Byk Birlik Partisi, 6- Cumhuriyet Halk Partisi, 7- Demokrat Parti, 8- Demokratik Sol Parti, 9- Doru Yol Partisi, 10- Emek Partisi, 11- Eitlik ve Demokrasi Partisi, 12- Gen Parti, 13- Hak ve Eitlik Partisi, 14- Hak ve zgrlkler Partisi, 15- Halkn Sesi Partisi, 16- Halkn Ykselii Partisi, 17- i Partisi, 18- Liberal Demokrat Parti, 19- Millet Partisi, 20- Milliyeti Hareket Partisi, 21- Milliyeti ve Muhafazakar Parti, 22- zgrlk ve Dayanma Partisi, 23- Saadet Partisi, 24- Trkiye Komnist Partisi, 25- Trkiye Partisi, 26- Yeni Parti, 27- Yurt Partisi olduuna,

2- Her yl Ocak aynda siyasi partilerin seime katlabilme yeterliliklerinin Yksek Seim Kurulunca yeniden saptanarak ilanna,

3- Seim dnemi kavramnn, Trkiye Cumhuriyeti Anayasasnn 77 nci maddesi ile 2839 sayl Milletvekili Seimi Kanununun konuya ilikin 6. maddesinde yer alan drt yllk dnem olarak anlalmas gerektiine,

4- Semen kt rnei istemeye siyasi partilerin genel merkezlerinin yetkili olduuna, ancak yetki verilmesi kouluyla il ve ile bakanlarnn da istemde bulunabileceklerine,

5- 298 sayl Seimlerin Temel Hkmleri ve Semen Ktkleri Hakknda Kanunun 47. maddesinin drdnc fkras uyarnca, semen kt rnei istemlerinin bir seim dneminde ikiden fazla olamayacana,

6- Verilecek semen kt rneklerinin gideri karl denecek bedelin, 2011 yl iin her semen bana (6) Kr olarak tespitine ve bu bedelin maliye veznesine yatrlmasna ve verilecek semen kt rneklerinin liste dzeyinde verilmesi durumunda, bunlara ait fotokopi masrafnn seim deneinden karlanmasna,

7- Semen kt rnei verilmesi istemlerinin manyetik (CD veya DVD) ortamdan da karlanabileceine,

8- Semen kt rnekleri giderinin dendiine ilikin belge, ilgili kurulca alndktan sonra, imza karlnda bu rneklerin siyasi parti yetkililerine verilmesine,

9- Siyasi partilerin semen ktklerine ilikin istemlerinin karlandnda gider makbuzu fotokopilerinin de eklenmek suretiyle Kurulumuz Bakanlna bildirilmesi gerektiine,

10- Kararn Resm Gazetede yaymlanmasna,

11- Karar rneinin seime katlabilecek siyasi partiler genel bakanlklarna gnderilmesine,

12- Karar rneinin Semen Kt Genel Mdrlnce Kurulumuzun resmi internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yaynlanmasna ve il ve ile seim kurulu bakanlklarna i-mail olarak gnderilmesine,

22/3/2011 tarihinde oybirlii ile karar verildi.

 

 

Bakan

Ali EM

Bakanvekili

Krdar ZSOYLU

ye

Bahadr DOUSOY

ye

Hseyin EKEN

 

 

 

 

ye

M. Zeki ELEBOLU

ye

Muharrem OKUN

ye

Mehmet KRTL

ye

Turan KARAKAYA

 

 

 

 

ye

Nilgn PEK

ye

Halim AANER

ye

Sadk DEMRCOLU