31 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27891

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İSTANBUL DEMİR ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN

UNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2011/4)

             MADDE 1 – (1) İstanbul’da kurulu İstanbul Demir Çelik İhracatçıları Birliği’nin unvanı “Çelik İhracatçıları Birliği” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.