31 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27891

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar No                :  2011/44

             İşyeri                       :  Komvek Karoser Ltd. Şti.

                                                Bursa Serbest Bölgesi Hisar Mevkii Liman Yolu

                                                Gemlik/BURSA

             SGK Sicil No          :  1129127.016

             Tespiti İsteyen        :  Petrol-İş Sendikası

             İnceleme                  :  Komvek Karoser Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede, işyerinde yapılan asıl işin karoser imalatı olduğu, üretim bölümü dışındaki lojistik, muhasebe, satın alma, depo ve temizlik işlerinin asıl işe yardımcı iş niteliğinde olduğu ve işyerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 13 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

             Karar: Komvek Karoser Ltd. Şti. tarafından yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 13 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.