29 Mart 2011 Tarihli ve 27889 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

—  Bazı Anlaşmaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunlar

6213      Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6214      Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1500    3007 Sayılı Gümrük Laboratuvarlarında Yapılacak Tahlillerden Alınacak Ücretler ile Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu ile Gümrük Müsteşarlığına Tahsis Edilen Sermayenin 30.000.000 (otuzmilyon) TL’ye Çıkarılması Hakkında Karar

2011/1511    Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi Kapsamında Bulunan İnönü-Vezirhan ve Vezirhan-Köseköy Yapım İşleri Projelerinde Sözleşme Bedelinin % 40'ı Kadar İş Artışına İzin Verilmesine İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

—   Başbakanlık, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

TEŞKİLATTA DEĞİŞİKLİK KARARI

—   Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi Kapsamında Geçici Olarak Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü ve Bu Bölge Müdürlüğü Bünyesinde (10) Adet Başmühendislik ve (5) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Adıyaman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ordu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/40)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/41)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/45)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 7, 16, 18 ve 19. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLANLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri