19 Mart 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27879

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1480

             Sermaye Piyasası Kurulunda boş bulunan üyeliğe ekli listede adı belirtilen kişinin atanması; 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanunun 18 inci ve 19 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                        Abdullah GÜL

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                             M. ŞİMŞEK                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                               Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                             A. BABACAN                                 M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı V.                             Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                   E. GÜNAY                                                                            V. EROĞLU

                         Kültür ve Turizm Bakanı                                                           Çevre ve Orman Bakanı

 

14/2/2011 TARİHLİ VE 2011/1480 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

 

ADI VE SOYADI                                                                       ADAY GÖSTEREN KURUM

Bülent GÖKREM                                                                       Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

                                                                                                     Kurumu