19 Mart 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27879

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                            18 Mart 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-3298

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ :   a) 17/3/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3234 sayılı yazımız.

                         b) 17/3/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-115-291 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Mart 2011 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi, ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU, program değişikliği nedeniyle Suudi Arabistan’a gidemeyeceğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  18 Mart 2011

      B.01.0.KKB.01-06/C-5-294

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ :   a) 17/3/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3234 sayılı yazınız.

                         b) 17/3/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-115-291 sayılı yazımız.

                         c) 18/3/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3298 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Mart 2011 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun program değişikliği nedeniyle Suudi Arabistan’a gidemeyeceği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI