19 Mart 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27879

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1520

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 8/3/2011 tarihli ve 9044 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

         S. A. KAVAF                             F. N. ÖZAK                                C. ÇİÇEK                                      F. ÇELİK

       Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                              S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                A. KAHRAMAN

       Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                              O. GÜNEŞ                                 O. GÜNEŞ                                    M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı V.                             Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  M. H. SOLUK

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                             Ö. DİNÇER                               V. EROĞLU                                   R. AKDAĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı V.        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

 

                                    F. ÇELİK                                                                                V. EROĞLU

                       Kültür ve Turizm Bakanı V.                                                             Çevre ve Orman Bakanı

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına ekli I Sayılı Listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.