18 Mart 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27878

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                            17 Mart 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-3233

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

             Cidde Ekonomik Forumu’na katılmak üzere; 18 Mart 2011 tarihinde Suudi Arabistan’a gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  17 Mart 2011

      B.01.0.KKB.01-06/A-9-290

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 17/3/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3233 sayılı yazınız.

             Cidde Ekonomik Forumu’na katılmak üzere, 18 Mart 2011 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI