18 Mart 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27878

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                        17 Mart 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-3232

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Mart 2011 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              17 Mart 2011

      B.01.0.KKB.01-06-114-289

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 17/3/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3232 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Mart 2011 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI