16 Mart 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27876

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/23

             Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Sedat LAÇİNER atanmıştır.

                                                                                          15/3/2011

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI