14 Mart 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27874

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                            11 Mart 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-2939

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere; 14 Mart 2011 tarihinde Karadağ Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  11 Mart 2011

      B.01.0.KKB.01-06-102-254

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 11/3/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2939 sayılı yazınız.

             Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 14 Mart 2011 tarihinde Karadağ Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI