13 Mart 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27873

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1484

             Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı şahısların karşılarında belirtilen görevlere atanması; İçişleri Bakanlığının 11/3/2011 tarihli ve 4901 sayılı yazısı üzerine, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                                M. AYDIN                                      F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                A. KAHRAMAN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

            F. ÇELİK                                 O. GÜNEŞ                                 T. YILDIZ                                     E. BAĞIŞ

Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı V.

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  M. H. SOLUK

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                   E. GÜNAY                                                                            V. EROĞLU

                         Kültür ve Turizm Bakanı                                                           Çevre ve Orman Bakanı

 

12/3/2011 TARİHLİ VE 2011/1484 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

 

             ADI VE SOYADI                        MEVCUT GÖREVİ                                               YENİ GÖREVİ

             Hasan DURUER                          Mardin Valisi                                                          Merkez Valisi

             Mustafa YAMAN                       Giresun Valisi                                                         Kırklareli Valisi

             Turhan AYVAZ                           Kilis Valisi                                                              Mardin Valisi

             Dursun Ali ŞAHİN                      Merkez Valisi                                                         Giresun Valisi

             Güngör Azim TUNA                   İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı                   Çanakkale Valisi

             Osman ÇAPALI                           Emniyet Genel Müdür Yardımcısı                          Yalova Valisi

             Yusuf ODABAŞ                          Beylikdüzü Kaymakamı                                         Kilis Valisi