13 Mart 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27873

YÖNETMELİK

Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2007 tarihli ve 26622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tez danışmanı, o anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri arasından, yeterli öğretim üyesi bulunamadığında anabilim/anasanat dalındaki doktoralı öğretim görevlileri veya konunun/alanın uzmanı Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından seçilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/8/2007

26622

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/10/2008

27032

2-

2/2/2009

27129

3-

19/6/2009

27263

4-

30/6/2010

27627