12 Mart 2011 Tarihli ve 27872 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞ

—   Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)