12 Mart 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27872

KANUNLAR

AVRUPA KONSEYİ TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİNİN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6135                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 16 Mayıs 2005 tarihinde Varşova’da imzaya açılan ve Türkiye Cumhuriyeti adına 19 Ocak 2006 tarihinde Strazburg’da imzalanan “Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi”nin beyanlarla birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İLE

 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SAVUNMA BAKANLIĞI

ARASINDA SAVUNMA UZAY İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6136                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 9 Kasım 2005 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE UKRAYNA HÜKÜMETİ

ARASINDA ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6137                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 7 Haziran 2005 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA 30 HAZİRAN 1978

TARİHİNDE İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİ

DEĞİŞTİREN EK SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ

 UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6138                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 26 Ağustos 2004 tarihinde Stokholm’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ

ARASINDA DİPLOMATİK MİSYON VE KONSOLOSLUKLARDA

ÇALIŞAN DİPLOMATİK VE KONSÜLER KADRO İLE İDARİ

VE TEKNİK PERSONEL YAKINLARININ İSTİHDAMINA

İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6139                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 10 Temmuz 2008 tarihinde Kanberra’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluklarda Çalışan Diplomatik ve Konsüler Kadro ile İdari ve Teknik Personel Yakınlarının İstihdamına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSPANYA KRALLIĞI ARASINDA

DİPLOMATİK VE KONSÜLER MİSYONLARDA ÇALIŞAN DİPLOMATİK,

KONSÜLER, İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN YAKINLARININ

KAZANÇ GETİRİCİ BİR İŞTE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6140                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 5 Nisan 2009 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Diplomatik, Konsüler, İdari ve Teknik Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA PAKİSTANDA TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

İDARESİ BAŞKANLIĞI (TİKA) TARAFINDAN PROGRAM

KOORDİNASYON OFİSİ KURULMASINA İLİŞKİN

MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6141                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 25 Ekim 2009 tarihinde İslamabad’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Pakistan’da Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Tarafından Program Koordinasyon Ofisi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞİK MEKSİKA DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA DİPLOMATİK VE KONSÜLER MİSYON ÜYELERİNİN YAKINLARININ

KAZANÇ GETİRİCİ BİR İŞTE ÇALIŞMALARINA OLANAK SAĞLAYAN

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6142                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 11 Aralık 2008 tarihinde Meksika’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyon Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

AVRUPA HABERLEŞME OFİSİ KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6143                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) “Avrupa Haberleşme Ofisi Kuruluş Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE URUGUAY DOĞU CUMHURİYETİ ARASINDA

DOSTLUK VE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6144                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 30 Nisan 2009 tarihinde Montevideo’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Uruguay Doğu Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE URUGUAY DOĞU CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA TİCARİ, EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6145                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 30 Nisan 2009 tarihinde Montevideo’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE DENİZ OTOYOLLARININ GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDA MUTABAKAT MUHTIRASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6146                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 19 Nisan 2007 tarihinde Belgrad’da imzalanan “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Deniz Otoyollarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Muhtırası”nın beyanla onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

DEVLETLERİN AYDA VE DİĞER GÖK CİSİMLERİNDEKİ

FAALİYETLERİNİ DÜZENLEYEN ANLAŞMAYA

KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6147                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 5 Aralık 1979 tarihinde kabul edilen ve 18 Aralık 1979 tarihinde imzaya açılan “Devletlerin Ay’da ve Diğer Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşma”ya beyanda bulunulmak suretiyle katılmamız uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUNANİSTAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA İPSALA-KİPİ SINIR GEÇİŞ BÖLGESİNDE İKİ

ÜLKE ARASINDA İKİNCİ BİR KARAYOLU SINIR GEÇİŞ KÖPRÜSÜ

İNŞA EDİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6148                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 10 Haziran 2006 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala-Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsü İnşa Edilmesine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

ULUSLARARASI KALKINMA HUKUKU ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞU

HAKKINDA ANLAŞMAYA KATILMAMIZIN UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6149                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 5 Şubat 1988 tarihinde Roma’da oluşturulan ve 30 Haziran 2002 ve 30 Kasım 2002 tarihlerinde tadil edilen “Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütünün Kuruluşu Hakkında Anlaşma”ya katılmamız uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BAHREYN KRALLIĞI

HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ

VE KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6150                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 15 Şubat 2006 tarihinde Ankara’da imzalanan  “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI

ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA

ENGEL OLMA ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOL VE

İLGİLİ NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6151                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 30 Eylül 2009 tarihinde Lüksemburg’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol” ve ilgili notaların onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İLE KURULAN ORTAK KOMİTENİN

ANLAŞMAYA EK MENŞELİ ÜRÜNLER KAVRAMININ TANIMI VE

İDARİ İŞBİRLİĞİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL II’NİN

DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ 1/2009 SAYILI KARARININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6152                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 30/7/2009 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin Anlaşma’ya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2009 Sayılı Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE NORVEÇ KRALLIĞI ARASINDA GELİR

ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ

ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA

ANLAŞMASININ VE EKİ PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6153                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 15 Ocak 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın ve eki “Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SLOVENYA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE

KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6154                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 26 Eylül 2006 tarihinde Ljubljana’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

D-8 ÜYESİ ÜLKELER ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA ÇOK TARAFLI İDARİ

YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6155                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 13 Mayıs 2006 tarihinde Bali’de imzalanan “D-8 Üyesi Ülkeler Arasında Gümrük Konularında Çok Taraflı İdari Yardım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BEYAZ RUSYA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE

KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6156                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 11 Kasım 2008 tarihinde Minsk’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

D-8 ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASININ

VE ANILAN ANLAŞMANIN EKİNİ OLUŞTURAN D-8 ÜYESİ DEVLETLER

ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASINA (TTA) İLİŞKİN MENŞE

KURALLARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6157                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 13 Mayıs 2006 tarihinde Endonezya’da imzalanan “D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması”nın ve anılan Anlaşma’nın ekini teşkil etmek üzere 4-8 Temmuz 2008 tarihlerinde Malezya’da kabul edilen “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) İlişkin Menşe Kuralları”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HOLLANDA KRALLIĞI ARASINDA GÜMRÜK

MEVZUATININ DOĞRU BİR ŞEKİLDE UYGULANMASI VE GÜMRÜK

SUÇLARININ ÖNLENMESİ, SORUŞTURULMASI VE BU SUÇLARLA

MÜCADELE KONULARINDA KARŞILIKLI İDARİ YARDIM

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6158                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 18 Ağustos 2005 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gümrük Mevzuatının Doğru Bir Şekilde Uygulanması ve Gümrük Suçlarının Önlenmesi, Soruşturulması ve Bu Suçlarla Mücadele Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

VE ÇİN HALK CUMHURİYETİ ULUSAL ENERJİ İDARESİ ARASINDA

ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT

ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6159                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 25 Haziran 2009 tarihinde Pekin’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE-EFTA ORTAK KOMİTESİNİN EFTA DEVLETLERİ İLE TÜRKİYE

ARASINDA ANLAŞMANIN DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN 18 VE 23.

MADDELERİNİN VE II SAYILI EKİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE X VE

XI SAYILI EKLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN 1/2005 SAYILI

KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6160                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Devlet Yardımlarına İlişkin 18 ve 23. Maddelerinin ve IISayılı Ekinin Değiştirilmesi ve X ve XI Sayılı Eklerinin İptaline İlişkin 1/2005 Sayılı Kararının onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE IRAK CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDAKİ 27 AĞUSTOS 1973 TARİHLİ HAM

PETROL BORU HATTI ANLAŞMASI VE SONRASINDAKİ

 İLGİLİ ANLAŞMALAR, PROTOKOLLER, TOPLANTI

TUTANAKLARI İLE EKLERİNİN TADİLİNE İLİŞKİN

DEĞİŞİKLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6161                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 19 Eylül 2010 tarihinde Bağdat’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 27 Ağustos 1973 Tarihli Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ve Sonrasındaki İlgili Anlaşmalar, Protokoller, Toplantı Tutanakları ile Eklerinin Tadiline İlişkin Değişiklik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

İLE IRAK CUMHURİYETİ PETROL VE ELEKTRİK BAKANLIKLARI

ARASINDA ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT

ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6162                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 7 Ağustos 2007 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Petrol ve Elektrik Bakanlıkları Arasında Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA

İŞBİRLİĞİ VE KAÇAKÇILIĞIN TESPİTİ VE ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6163                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 25 Nisan 2007 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Kaçakçılığın Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN 17. MADDESİNİN

UYGULANMASINA İLİŞKİN DENİZ YOLUYLA YAPILAN

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6164                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak 31 Ocak 1995 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye tarafından 6 Ekim 2004 tarihinde Strazburg’da imzalanan “Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşması”nın çekince ve beyanlarla onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

 HUKUKUNA GÖRE KURULMUŞ OLAN ÜNİVERSİTELERİN

 KARŞILIKLI TANINMASINA DAİR MİLLETLERARASI

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6165                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 16/1/2009 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI

TÜRK KÜLTÜRÜ TEŞKİLATI (TÜRKSOY) ARASINDA

 EVSAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

 UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6166                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 4 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Arasında Evsahibi Ülke Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

İŞKENCEYE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİİNSANÎ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ

MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

SÖZLEŞMESİNE EK İHTİYARİ PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6167                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 14 Eylül 2005 tarihinde New York’ta imzalanan “İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek İhtiyari Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İLE IRAK

CUMHURİYETİ SAVUNMA BAKANLIĞI ARASINDA ASKERİ

ALANDA EĞİTİM, TEKNİK VE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ

MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6168                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 9 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AFGANİSTAN İSLAM

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA

İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6169                                                                                                  Kabul Tarihi: 23/2/2011

             MADDE 1 − (1) 26 Nisan 2005 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 − (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2011