8 Mart 2011 Tarihli ve 27868 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

—  Diyarbakır İli Çınar İlçesine Bağlı Alatosun Beldesinin İsminin “Karacadağ” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği

—  Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Gümrük Genel Tebliği (Alacakların Yeniden Yapılandırılması) (Seri No: 1)

—  Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

—  Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2011/04)

—  TS 1279 Kabuklu Antep Fıstığı, TS 890 Yemeklik Soya Yağı, TS 887 Yemeklik Pamuk Yağı, TS 888 Yemeklik Mısır Yağı Standartlarının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/28)

—  Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 27)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/106, K: 2009/124 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5395, 26/9/2004 Tarihli ve 5237, 4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2008/13, K: 2011/14 Sayılı Kararı (21/4/2005 Tarihli ve 5335 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


8/3/2011 tarihli ve 27868 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de, Bakanların Atanmasına Dair İşlem yayımlanmıştır.