7 Mart 2011 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 27867

YNETMELK

Sanayi ve Ticaret Bakanlndan:

KAPIDAN SATILARA LKN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kapdan Satlara likin Uygulama Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik hkmleri fuar ve panayr gibi sat meknlar hari olmak zere;

a) Satc veya salayc tarafndan kendi iyeri dnda,

b) Satc veya salayc tarafndan dzenlenen veya nc kiilerce satc veya salayc yararna dzenlenen zel geziler srasnda,

c) Tketicinin kamuya ak alanlarda szleme grmelerine muhatap veya davet edilmesi suretiyle,

yaplan satlara uygulanr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Ynetmelik kapsamnda faaliyette bulunan satc veya salayclar, merkezlerinin bulunduu ildeki mdrle bavurarak kapdan sat yetki belgesi almak zorundadr.

Bavuru srasnda aadaki bilgi ve belgeler istenir:

a) Bakanln internet sayfasnda ilan edilen rnee uygun iki adet kapdan sat yetki belgesi,

b) Tketicilerin cayma hakkn iletebilecei adres ve telefon bilgileri,

c) Kapdan sata konu olacak mal veya hizmetin listesi,

) Kapdan sat yaplmas ngrlen il veya iller,

d) Tketicilerin demelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri,

e) Satc veya salaycy temsil etmeye yetkili olanlarn noter onayl imza sirkleri,

f) Satc veya salaycnn kaytl olduu odadan alaca faaliyet belgesi,

g) Satc veya salaycnn kaytl olduu vergi dairesi ve vergi kimlik numaras.

kinci fkrada yer alan bilgi ve belgeler mdrlk tarafndan deerlendirilerek "Kapdan Sat Yetki Belgesi" verilir. Mdrlk, bavurular deerlendirirken gerek duymas halinde tketicilerin salk ve gvenlii ile ekonomik karlarn korumak amacyla; belgelendirilecek satc veya salaycyla ilgili gerekli incelemeleri yapmaya yetkili olup, daha nce yaplan denetim raporlar ve tketici ikyetlerini de dikkate alr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin ikinci fkrasnn (g) bendinden sonra gelmek zere () ve (h) bentleri eklenmi ve drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

) Tketicilerin demelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri.

h) Tketicilerin ikyet ve itirazlar konusunda bavurularn, Bakanlka her yl Aralk aynda belirlenen parasal snrlar dhilinde tketicinin mal veya hizmeti satn ald veya ikametghnn bulunduu yerdeki tketici sorunlar hakem heyetine veya tketici mahkemesine yaplabileceine ilikin bilgi.

Satc veya salayc, szlemeyi tketicinin imzalamasn ve szleme tarihi ile Szlemenin bir nshasn elden teslim aldm ve yedi gn iinde sattan vazgeme hakkmn olduu konusunda bilgilendirildim. ibaresini tketicinin kendi el yazs ile yazmasn salamak zorundadr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 Bu Ynetmelie aykr uygulamalarn tespit edilmesi sonucunda yaplacak uyarya ramen, sz konusu aykrlklarn en ge otuz gn ierisinde dzeltilmemesi halinde, ilgili satc veya salaycnn kapdan sat yetki belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilen satc veya salayclar Bakanln internet adresinde ilan edilir ve bu firmalara bir yl sreyle kapdan sat yetki belgesi verilmez.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve (d) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

b) Faiz miktar, faizin hesapland yllk oran ve szlemede belirlenen faiz orannn yzde otuz fazlasn gememek zere gecikme faizi oran,

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Satc veya salayclar, akdedilen kapdan sat szlemelerini en az yl sreyle merkezlerinde saklamak zorundadr. Szlemenin ve maln tketiciye teslim edildiinin ispat ykmll satc veya salaycya aittir. Satc veya salayclarn bu Ynetmelik hkmlerine aykr uygulamalarda bulunmas halinde, tketici cayma hakkn kullanmak iin yedi gnlk sre ile bal deildir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 14 Aadaki szlemelere bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz:

a) Beslenme destek rnleri hari olmak zere, ticari rf ve adet gerei meyve, sebze, st gibi gda ve ieceklerin dzenli aralklarla sata sunulmasna ilikin szlemeler,

b) Banka, sigorta ve menkul kymet szlemeleri,

c) Tanmaz sat ve kiralama szlemeleri ve tanmaza ilikin dier haklarla ilgili szlemeler.

MADDE 8 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

"GEC MADDE 3 Geerlilii devam eden Kapdan Sat Yetki Belgeleri, 1/1/2012 tarihinden nce mdrle mracaat edilerek, bu Ynetmelik hkmlerine gre yenilenir."

MADDE 9 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Ynetmelik hkmlerini Sanayi ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

13/6/2003

25137

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

31/5/2004

25478

2

29/8/2006

26274