5 Mart 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27865

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ETİKET, TARİFE VE FİYAT LİSTELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Malın üretim yeri: Malın üretildiği ülkeyi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretici veya satıcılar tarafından yapılarak; cam, naylon, karton, kağıt ve bunlara benzer maddelerden oluşan kutu, kova, şişe, kavanoz, poşet, torba ve benzeri ambalajlar içinde tüketicilere satılan her türlü malın etiketinde ayrıca, satışa arz edilen malın net ağırlığı veya hacmi ile birim fiyatının da okunabilir şekilde yazılması zorunludur. Satışa sunulmadan önce paketlenmeyen ve tüketicinin hazır bulunduğu bir ortamda ölçülerek açık halde satılan mallara ilişkin listelerde satış fiyatı yerine sadece birim fiyatının yer alması yeterlidir.”     

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına yönelik ulaşım hizmetinin fiyat listeleri hariç olmak üzere, etiket ve listelerde satış fiyatlarının; ‘Türk Lirası’ veya kısaca ‘TL’ şeklinde yazılması zorunludur.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.