27 ubat 2011 PAZAR

Resm Gazete

Say : 27859

TEBL

D Ticaret Mstearlndan:

NESL TEHLKE ALTINDA OLAN YABAN HAYVAN VE BTK

TRLERNN DI TCARETNE LKN TEBL

(DI TCARET: 2011/1)

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayl Kanun ile onaylanmas uygun bulunan ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Trlerinin Uluslararas Ticaretine likin Szleme (CITES) ile 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayl Resm Gazetede yaymlanan Nesli Tehlike Altnda Olan Yabani Hayvan ve Bitki Trlerinin Uluslararas Ticaretine likin Szlemenin Uygulanmasna Dair Ynetmelik hkmleri uyarnca, Ek I-A, I-B; Ek II-A, II-B ve Ek III-A, III-B sayl listelerde gmrk tarife istatistik pozisyonlar ve isimleri belirtilen hayvan ve bitki trlerinin srdrlebilir kullanmn salamak amacyla d ticaretinin kontrol altna alnmasna ilikin usul ve esaslar kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Teblide geen, rnek ibaresi, Tebli eki listelerde yer alan canl veya l hayvan veya bitki trn, bunlarn kolayca tannabilir herhangi bir parasn ya da trevini ifade eder.

MADDE 3 (1) Bu Tebli kapsam hayvan ve bitki trlerinin ithalatnda, ihracatnda ve yeniden ihracatnda,

- Ek I-A, II-A ve III-A sayl listelerde yer alan bir tre ait rnek iin Tarm ve Kyileri Bakanlndan,

- Ek I-B, II-B ve III-B sayl listelerde yer alan bir tre ait rnek iin evre ve Orman Bakanlndan,

CITES Belgesi alnr.

(2) CITES Belgesi gmrk beyannamelerinin tescili aamasnda gmrk idarelerince aranr ve bu belge gmrk beyannamesine eklenir.

(3) thalata ilikin dzenlenen CITES Belgesinin geerlilik sresi 12 ay, ihracata ve yeniden ihracata ilikin dzenlenen CITES Belgesinin geerlilik sresi 6 aydr. Bu sreler uzatlamaz. Dzenlendii tarihten itibaren bu sreler ierisinde kullanlamayan CITES Belgesi, belge sahibince ilgili Bakanla teslim edilir.

MADDE 4 (1) 30/1/2009 tarihli ve 27126 sayl Resm Gazetede yaymlanan Nesli Tehlike Altnda Olan Yabani Hayvan ve Bitki Trlerinin D Ticaretine likin Tebli (D Ticaret: 2009/1) yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

 

E K L E R

CITES Ekler IA(Tarm)

CITES Ekler IIIA(Tarm)

CITES Ekler IB(evre)

CITES Ekler IIIB(evre)

CITES Ekler IIA(Tarm)

CITES Aklamalar Dipnot

CITES Ekler IIB(evre)