19 Şubat 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27851

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1409

             Ekli “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 4/1/2011 tarihli ve 47 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                               M. AYDIN                                  A. BABACAN

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı V.

 

        N. ÇUBUKÇU                            M. M. EKER                               R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı V.                  Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                               N. ERGÜN                                N. ERGÜN                                    R. AKDAĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.         Sanayi ve Ticaret Bakanı          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

Metni görmek için tıklayınız.