18 Şubat 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27850

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                        17 Şubat 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-1749

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Şubat 2011 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              17 Şubat 2011

       B.01.0.KKB.01-06-73-132

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 17/2/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-1749 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Şubat 2011 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI