18 Şubat 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27850

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                        17 Şubat 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-1750

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına katılmak üzere; 18 Şubat 2011 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              17 Şubat 2011

       B.01.0.KKB.01-06-74-133

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 17/2/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-1750 sayılı yazınız.

             G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına katılmak üzere, 18 Şubat 2011 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI