14 Şubat 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27846

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Türkiye İstatistik Kurumu)’tan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/11/2006 tarihli ve 26362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 numaralı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Sicil Amirleri Cetveline, Başkanlık Bölümünde yer alan “Büro Personeli” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“

İç Denetçi

Başkan

-

”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/11/2006

26362