13 Şubat 2011 Tarihli ve 27845 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1369      Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tapu Kadastro Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/1370      Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2011/1308      Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2011/1310      Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

2011/1314      Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2011/1315      Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2011/1316      Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2011/1328      Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2011/1329      Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yönetim Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2011/1330      Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eczacılık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2011/1333      4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2011/1354      Rize Serbest Bölgesi’nin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2011/1355      Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2011/1376      İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2011/1385      Bazı Yerleşim Birimlerinin “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Birimlerinin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması, Bazı Yerleşim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar

2011/1386      Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminer Faaliyetlerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

2011/1388      Adapazarı Büyükşehir Belediyesinde Kurulacak Su ve Kanalizasyon İdaresinin Adına, Kadrolarına, Mevcut Personelinin ve Mal Varlığının Devrine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   İçişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri