28 Ocak 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27829

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    27 Ocak 2011

    B.02.0.PPG.0.12-305-884

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere; 28 Ocak 2011 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         27 Ocak 2011

        B.01.0.KKB.01-06-39-71

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 27/1/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-884 sayılı yazınız.

             Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere, 28 Ocak 2011 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI