28 Ocak 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27829

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    27 Ocak 2011

    B.02.0.PPG.0.12-305-897

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 28 Ocak 2011 tarihinden itibaren Karadağ Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         27 Ocak 2011

        B.01.0.KKB.01-06-40-72

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 27/1/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-897 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Ocak 2011 tarihinden itibaren Karadağ Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI