27 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27828 (Mükerrer)

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

             Tarih          : 7/12/2010

             Karar No    : 2010/38

             Konu          : “Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011 – 2014 (AB Üyeliğine Doğru)”

             Yüksek Planlama Kurulunca;

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 9/6/2010 tarih ve 674 sayılı, 29/9/2010 tarih ve 4658 sayılı, 29/11/2010 tarih ve 5886 sayılı yazıları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 8/10/2010 tarih ve MY-64 sayılı yazısı dikkate alınarak; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla hazırlanan ekli “Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011 – 2014 (AB Üyeliğine Doğru)” nin kabulüne, karar verilmiştir.

 

Ekleri için tıklayınız.