27 Ocak 2011 Tarihli ve 27828 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’a, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bitlis Eren Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—  Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2011/1)

—  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Kota Dağıtımı Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İthalat: 2011/21)

—  Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ (Sıra No: 209)

—  Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 210)

 

DÜZELTME (Biyogüvenlik Kurulunun 1, 2 ve 3 Sayılı Kararları ile İlgili)

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


27/1/2011 tarihli ve 27828 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de; Türkiye Sanayici Stratejisi Belgesi 2011-2014 (AB Üyeliğine Doğru) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 2010/38 Sayılı Kararı yayınlanmıştır.