27 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27828

DÜZELTME

26/1/2011 tarihli ve 27827 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Biyogüvenlik Kurulunun 1, 2 ve 3 sayılı Kararlarının “BAŞVURU SAHİBİ” satırında yer alan “Türkiye Yem Sanayicileri Birliği” ibaresi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 26/1/2011 tarihli ve 396 sayılı yazısı üzerine, “Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi” olarak düzeltilmiştir.