26 Ocak 2011 Tarihli ve 27827 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

—  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Rekabet Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2011 Yılı Listesi)

 

KURUL KARARLARI

—  Biyogüvenlik Kurulunun 1, 2 ve 3 Sayılı Kararları

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri