26 Ocak 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27827

YÖNETMELİK

Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE l – 24/5/2007 tarihli ve 26531 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2010-2011 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.