26 Ocak 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27827

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                            24 Ocak 2011

    B.02.0.PPG.0.12-305-767

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 26 Ocak 2011 tarihinde Finlandiya’ya gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

                                                                     —————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  24 Ocak 2011

        B.01.0.KKB.01-06-36-68

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 24/1/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-767 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Ocak 2011 tarihinde Finlandiya’ya gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI