26 Ocak 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27827

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                            24 Ocak 2011

    B.02.0.PPG.0.12-305-766

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

             Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi Üçlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi 3. Toplantısı’na katılmak üzere; 26 Ocak 2011 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

                                                               —————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  24 Ocak 2011

        B.01.0.KKB.01-06-35-67

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 24/1/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-766 sayılı yazınız.

             Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi Üçlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi 3. Toplantısı’na katılmak üzere, 26 Ocak 2011 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI