25 Ocak 2011 Tarihli ve 27826 Sayılı Resmî Gazete - (Mükerrer)

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞ

—   Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2011/2)